Move up North

Det är här vi väljer att bo och leva och det är hit människor vill flytta 

Move Up North är ett treårigt projekt där satsningen på inflyttare ska sträcka sig mycket längre än så. Tio framåtsyftande inlandskommuner jobbar tillsammans för att öka kunskapen om regionen och att fler ska ta steget och välja någon av kommunerna som bostadsort. Det handlar om att jobba långsiktigt då vi inom projektet vet att det är ett stort beslut och lång process kring att flytta.

 

En charmoffensiv 

Här finns en region som är på charmoffensiven. I projektet ska vi alla hjälpas åt med att se till att de som flyttar in får ett bra mottagande. Det finns möjlighet att hitta balansen mellan ditt arbete och det som gör livet värt att leva. I inlandet finns en vardag som slår det mesta både gällande äventyr och fritid. Dessutom är människorna som bor här välkomnande och, framför allt, hjälpsamma.

 

Ett växande näringsliv

I regionen har vi företag som växer och behöver kompetens. Det finns ett rikt näringsliv med möjlighet till en bra karriär och utveckling. Den som väljer att flytta hit har chans till omväxlande arbete, genuina kollegor och att hitta den där balansen i arbetslivet – det bästa av två världar. Move Up North ska samverka med andra projekt för att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetenskanske är det du.

 

Det är vi som ska jobba i projektet

I Move Up North finns det tio inflyttarlotsar anställda, en i varje inlandskommun. Det är de personerna som kommer att vara i kontakt med potentiella inflyttare samt personer som redan vet att livet väntar på dem just här.

För att stötta inflyttarlotsarna i deras arbete finns också en projektledare, en projektadministratör och en projektkommunikatör anställd i Move Up North.

 

Korta fakta om Move Up North 

  • Projektägare: Sorsele kommun 
  • Längd på projektet: 3 år 
  • Finansiärer: ESF, Region Västerbotten, Region Norrbotten samt deltagande kommuner 

 

Intresserad av att flytta till inlandet? Kontakta:

Karin Jonsson

Inflyttarlots 

Move Up North 

070 301 97 15

 

Projektledning 

Marica Lagerström 

Samordnande projektledare / Prosjeäkttaåjvvie 

Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie  

Utvecklingsverksamheten, Projekt Move Up North 

Telefon: 0952–142 27 

 

Elsa Öhrnell 

Projektadministratör 

Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie  

Utvecklingsverksamheten, Projekt Move Up North 

Telefon: 0952-140 39 

 

Sofie P From 

Projektkommunikatör 

Norsjö kommun 

Utvecklingsenheten, Projekt Move Up North 

Telefon: 0918-141 21 

 

Skriv ut: