Stefan Sundqvist, Exercise Gym Arvidsjaur, utsågs till Årets företagare 2019. Foto: Kent Norberg.

Näringsliv

Näringslivsenhetens uppdrag är att samordna och lotsa till rätt myndighet, finansiär eller andra aktörer som kan vara till nytta för ditt företagande, utveckling, investeringar eller etablering. Vårt arbetssätt bygger på att samla resurser och aktörer runt företagaren och utgår från i vilket stadie företaget är och vilka behoven är. Vad kan vi hjälpa dig med?

Tillsammans med övriga kollegor i kommunen och företrädare för ortens företagare arbetar vi med ständiga förbättringar för att gynna det lokala näringslivet och företagsklimatet. Ett levande och dynamiskt näringsliv är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart Arvidsjaur även för kommande generationer.

Anne Enoksson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0960-15552
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Anna Gustafsson

Affärsutvecklare Nyföretagarcentrum Nord

Telefon: 0960 - 65 45 85

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Näringslivsutvecklare

Mobil: 072-243 32 35
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: