DUA - Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Den höga ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Det är staten, genom i första hand Arbetsförmedlingen, som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Men Arbetsförmedlingen kan bara arbeta med de unga som de känner till. Därför är samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen viktig för att minska ungdomsarbetslösheten. Det krävs nya och mer flexibla samarbetsformer för att lösa uppdraget. Delegationens roll är att främja denna samverkan.

Mellan 30-35% av varje årskull fullföljer inte sina gymnasiestudier. Samtidigt vet vi att de som har allra svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är de som saknar gymnasieutbildning. Ungdomar med en funktionsnedsättning och ungdomar som är utrikes födda tillhör också dem som har svårast att få jobb. Ungdomsarbetslösheten ligger på en hög nivå i Sverige oavsett hur man räknar. Fler ungdomar måste slutföra sina studier och fler ungdomar måste få rätt kompetens för att ta de lediga jobben och för att arbetslösheten bland unga därmed ska minska.

Kommunerna är nyckelaktörer för att minska ungdomsarbetslösheten.

  • Kommunerna har ett ansvar för skolan, som ska rusta eleverna för arbetsmarknaden.
  • Kommunerna har ett särskilt aktivitetsansvar för unga under 20 år som hoppat av skolan.
  • Unga som får försörjningsstöd istället för att arbeta innebär en stor kostnad för kommunen.
  • Kommunerna behöver arbetskraft för att klara av sin kompetensförsörjning.

Relaterade Länkar

Skriv ut: