Resurscentrum i Arvidsjaur

Resurscentrum i Arvidsjaur har ansvar att samordna kommunens engagemang i arbetsmarknadsåtgärder. Detta sker i nära samarbete med andra aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäringskassan, skolan, socialförvaltningen, föreningar och organsiationer samt det lokala näringslivet. Syftet är att verka för minskad arbetslöshet bland Arvidsjaurs kommuns invånare.

En del av Resurscentrums arbete bedrivs via externfinansierade projekt.

Hos Resurscentrum i Arvidsjaur finns också flyktingmottagning, lärcentrum, 18 Plus, folkhögskolans filial och varmvattenbassäng.

Resurscentrum tar också emot utländska ungdomar som kommer till Arvidsjaurs kommun för att under tre veckor upp till ett år praktisera och lära sig svenska. Resurscentrum ansvarar också för kommunens feriearbeten.

Besöksadress: Sjukstugegatan 3, Arvidsjaur.

Postadress: Resurscentrum i Arvidsjaur, 933 81 Arvidsjaur

Här hittar du Resurscentrum i Arvidsjaur (karta):

Resurscentrum i Arvidsjaur på Facebook:

Skriv ut: