Upphandling

Under 2021 annonserades 18 500 upphandlingar till ett värde av 803 miljarder kronor i Sverige. Vår enhet upphandlade under samma år varor, tjänster och entreprenader till ett värde av 148 000 000. Det finns alltså stora affärsmöjligheter för dig som företagare genom att handla med offentlig sektor.

Inköpen innefattar varje år varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i mindre och större volymer. När flera av kommunerna har samma behov samtidigt kan det ibland hända att de gör en gemensam upphandling. Våra leverantörer är lokala, nationella och internationella stora och små företag.

Vad är nästa steg om du är intressera av att bli leverantör till någon av våra kommuner eller andra organisationer i offentlig sektor? Första steget är att hitta affären.

Hitta affären

De organisationer som lyder under någon av upphandlingslagstiftningarna måste använda en godkänd elektronisk databas för att offentliggöra sina upphandlingar över ett visst belopp. De kommuner som är med i vårt samarbete använder sig a www.e-avrop.com, men det finns även andra, se länk till Konkurrensverkets annonsdatabasregister.

• Registrera användare och bevaka annonser:
Där kan intresserade börja med att registrera en användare och prenumerera på de annonser som är av intresse genom att välja organisation och bransch/CPV-kod. När det läggs ut en annons som motsvarar registrerad bevakning kommer den e-postadress du lagt in på användaren att få en notis om detta.

• Planerade upphandlingar:
När en kommun lämnar in en beställning på en kommande upphandling till oss finns den under ”planerade upphandlingar” under respektive kommun, för att potentiella leverantörer ska veta att något är på gång.

• Aktuella upphandlingar:
När en upphandling är annonserad finns de under rubriken aktuella upphandlingar på e-avrop eller kommunens egen hemsida.

Lämna anbud

Det absolut viktigaste vid anbudslämning är att börja i god tid och läsa igenom alla dokument i annonsen. I dokumenten finns information om vad det är som ska upphandlas, hur leveransen ska gå till, hur utvärderingen kommer att ske och vad som gäller vid anbudslämning.

Spara det inte till sista kvällen före anbudslämning.

När en upphandling är annonserad ska all kommunikation om den upphandlingen ske elektroniskt via e-avrops funktion frågor och svar. Det är för att alla som är intresserade av att lämna anbud ska få tillgång till samma information.

Om du vill veta mer om hur det går till att lämna anbud har vi samlat flera mycket bra digitala anbudsskolor i länkarna nedan. Vi har också sammanställt en checklista med de viktigaste punkterna för potentiella leverantörer att tänka på.

Relaterade Dokument

Skriv ut: