Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Är du under 20 år och inte går i gymnasiet? Då har din kommun ett aktivitetsansvar för dig.

Vi vill att du som ungdom ska motiveras att i första hand påbörja eller återuppta studier, alternativt påbörja aktiviteter i kombination med exempelvis en praktik.

Arbetsmarknadsenheten tillsammans med gymnasieskolan ansvarar för att utforma individuella aktiviteter om du är en ungdom mellan 16-20 år, som inte påbörjat eller har avbrutit din gymnasieutbildning. Arvidsjaur Kommun erbjuder lämpliga individuella åtgärder till att påbörja eller återuppta utbildning.

Aktivitetsansvaret omfattar dig som;
• Har avslutat hela grundskolan (åk 1-9)
• Är under 20 och avbrutit din gymnasieutbildning alternativt inte påbörjat.
• Inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.

 

Sara Juuso

Telefon: 0960-155 85
Mobil: Besöksadress: Domängatan 36
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: