Näringsriktiga skolmåltider


För att säkerställa näringsriktiga måltider till elever i den obligatoriska skolan så har vi ett systematiskt kvallitetsarbete där vi årligen utvärderar den mat vi serverar.

Målet för vårt arbete är Svenska näringsrekommendationer (SNR)
De lagar och rekommendationer som vi har att rätta oss efter i vårt arbete kan du läsa mer om via länkarna på sidan om måltiderna inom förskola och skola.

Utvärdering av måltiderna
Vi gör årligen en utvärdering av vårt utbud via skolmatsveriges verktyg för detta. Resultatet finns att se i rapporten "skolmåltidenskvallitet för aktuellt läsår", den finns att låna i respektive kök.

Anpassa verksamheten
Så vi närmar oss förutsättningarna för näringsriktiga måltider. Genom att dels identifiera brister samt lyfta våra styrkor.

Kostpolicy
En politiskt beslut och viljeinriktning när det gäller arbetet med näringsriktiga måltider. Ett dokument som sammanfattar vad vi har att rätta oss efter, vad vi måste jobba med och hur vi ska komma till målen.

Livsmedelsavtalen
I livsmedelsupphandlingarna ställs kraven på de livsmedel vi upphandlar med åtanke på de svenska näringsrekommendationerna.

Gemensam grundmatsedel
Som reglerar hur ofta vilka huvudkomponenter får förekomma och vi strävar efter att servaera liknande huvudkomponenter på alla enheter.

Näringsberäkning
4v av matsedeln näringsberäknas 1 gång/år.

Uppföljning
Systemet för kvalitetsarbete med näringsriktiga måltider integreras i verksamheternas arbetsplatsträffar och diskuteras löpande. 1 gång/år sammanställer kostchefen hur långt man har hunnit, vad vi gör bra och vad vi behöver förändra.

Redovisning
1 gång/år redovisar kostchefen resultatet av denna utvärdering. Dels skriftligt till politiken och dels på hemsidan.

 

 

 

 

Skriv ut: