Kontaktpersoner skolledning och expedition

Skolledning 

Andersson, Lars-Håkan - Rektor - tel: 072-530 29 48, 156 01 

Asplund, Nils-Åke - Bitr rektor - tel: 072-562 10 82, 156 74 

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Nilsson, Fredrik - Studievägledare, gymnasiet - tel: 156 94

Administration

Skolassistent – Antagning, betyg, expedition – tel 156 71

Skolassistent - Betyg, elevers resor, expedition - tel 156 76

 

Elevhälsan 

Denna personalgrupp är kopplad till kommunens elevhälsa med heltids- eller deltidstjänst på Sandbackaskolan. Vidare information, klicka här!

Sehlstedt, Jessica - skolsköterska - tel: 157 00, 070-368 89 03 (finns på Sandbacka mån-, tis-, tors- och fredag). Nås säkrast tis-, tors- eller fredag eller via kontakt på mail: jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se 

Marklund, Camilla - specialpedagog - tel: 070-398 32 52, 157 06 (heltid Sandbacka)

 

 

Skriv ut: