Flygtekniklinjen

Lapplands Flygtekniska gymnasium i Arvidsjaur är en flygmekanikerutbildning som efter examen öppnar dörrar för arbete i hela Sverige och världen.

Under utbildningen som är tre år får du lära dig att arbeta med flygplan så att du kan utföra kontroller, underhåll och reparationer. Du lär dig hur flygplan är konstruerade och hur man åtgärdar fel i flygplanets olika system. Du får också lära dig olika flygmotorers konstruktion och funktion och lär dig även att felsöka med elektronik och datateknik.

Vår riksrekryterande flygmekanikerutbildning är den enda norr om Arlanda och är möjlig att söka oavsett var i landet man bor. Ansökan görs via hemkommunen, enligt instruktioner av respektive studie- och yrkesvägledare. Utbildningskoden är FXFLY.

Utbildningen passar den som är teknikintresserad och vill omsätta teori till praktik. En fördel är att vara noggrann och ambitiös till sin läggning då kraven på säkerhet och kvalitet, ordning och dokumentation är stor inom den flygtekniska yrkesgrenen. Utbildningen ger en yrkesexamen från gymnasieskolan med möjlighet att examineras enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna för flygmekaniker A1 (flygplan med gasturbinmotor).

Utbildningsintyget som erhålls är ett Certificate of Recognition som är giltigt i EASA:s (European Aviation Safety Agency) cirka 30 medlemsländer, vilket öppnar vägen för arbete i dessa länder. Efter genomförd utbildning är elevens titel flygmekaniker.

Utbildningen ger möjlighet till allmän behörighet för att läsa vidare på högskola, universitet och yrkeshögskola till flyg- eller helikoptertekniker. Det finns också goda chanser att få jobb direkt efter utbildningen då det finns flera flygföretag som anställer flygmekaniker, exempelvis SAAB, GKN Aerospace Sweden och Försvarsmakten.

 

Kontakt Lapplands Flygtekniska gymnasium

Nils Bohman, utbildningsledare,                                  Fredrik Nilsson, studie och yrkesvägledare,

nils.bohman@arvidsjaur.se                                           fredrik.nilsson@arvidsjaur.se 

Tel  070-250 04 22                                                      Tel 0960-156 94

Relaterade Dokument

Skriv ut: