Elevrådet

.

Varje klass på skolan har rätt att utse elevrådsrepresentanter som företräder dem i elevrådet - vart diskussioner äger rum, projekt, förändringar för skolan drivs igenom.

Elevrådet är ett demokratiskt elevorgan bestående av själva elevrådet, där alla program och klasser finns representerade, samt den av elevrådet utsedda elevrådsstyrelsen.

Vi ser det som vårt primära uppdrag att värna elevdemokratin, elevers intressen och motverka mobbning på skolan. Vårt arbete och vår rätt till medbestämmande har bl.a. stöd i FN:s barnkonvention.

Kontakta gärna klassens elevrådsrepresentant om du har frågor, förslag, idéer eller vill diskutera något.

Elevrådsstyrelsen består av följande ledamöter:

 

Ordförande;

 

Sekreterare;

 

Kassör;

 

Ledamot;

 

Ledamot;

 

 

E-mail: sbelevradet@arvidsjaur.se

 

Skriv ut: