Elevresor för gymnasiet


Kommunen tillhandahåller färdbevis för dagliga resor med buss.

Vem är berättigad till färdbevis?
Förutsättningarna för att få färdbevis är följande:

Eleven är berättigad till färdbevis fram t o m utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
Eleven studerar på heltid.
Reseavståndet mellan bostad och skola är minst 6 km. Man utgår från kortaste gång- och cykelvägen.
Med bostad menas där eleven är folkbokförd. Elev som uppfyller ovanstående regler kan tilldelas färdbevis.

Om eleven ansökt och beviljats inackorderingstillägg har eleven inte rätt till färdbevis.

Om busslinje saknas kan stöd utges kontant eller på annat sätt enligt kommunens bestämmande.

Var hämtar jag mitt färdbevis?
Färdbeviset hämtas på Sandbackaskolans expedition från första skoldagen under höstterminen. För åk 1:or lämnas "Tillfälligt färdbevis" ut tills ordinarie kort har kommit från Länstrafiken.

Samma färdbevis används under gymnasietiden, under förutsättning att förhållandena inte förändras. 

Borttappat eller trasigt färdbevis
Kostnaden för att få ett nytt färdbevis när eleven tappat bort eller p g a av oaktsamhet rivit sönder kortet är 150:-. Anmälan görs till expeditionen som beställer ett nytt kort hos Länstrafiken.

Ändrade förhållanden
Elev som p g a ändrade förhållanden inte längre har rätt till färdbevis ska meddela detta snarast till skolans expedition.

Vart vänder jag mig med frågor?
Finns på Sandbackas expedition.

Besöksadress är Fiskarvägen 4, 933 33 Arvidsjaur.

Skriv ut: