Organisation

Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för förskola,grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till barn- och utbildningsnämnden: BUN@arvidsjaur.se

 

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristina Taimi (s)   Kenneth Lindmark (s)
Bernt Vikström (s)   Naemi Forsgren (s)
Marcus Davidsson (s)   Tycko Johansson (s)
Anna Lindholm (v)   Tomas Jakobsson (v)
Amanda Granberg Högdahl (v)   Linus Laestander (v)
Lennart Wigenstam (c)   Susanne Bergström (c)
Dan Hällgren (c)       Jorun Borggren (c)
Farhad Sahndi (c)   Samuel Wigenstam (c)
Jens Eliasson (l)   Elin Lundström (l)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)      
         
Vice ordförande        
Jens Eliasson (l)      

  
        
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Kristina Taimi (s)     Amanda Granberg Högdahl (v)
 Jens Eliasson (l)    Dan Hellgren (c)
Lennart Wigenstam (c)    Marcus Davidsson (s)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)       
         
Vice ordförande             
 Jens Eliasson (l)      

 

 

 

Skriv ut: