Organisation

Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för förskola,grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till barn- och utbildningsnämnden: BUN@arvidsjaur.se

 

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristina Taimi (s)   Eva Tåqvist Clausén (s)
Kenneth Lindmark (s)   Kristoffer Westerberg (s)
Elin Spoormaker (s)   Bernt Wikström (s)
Ida Nilsson (v)   Anna Lindholm (v)
Amanda Granberg Högdahl (v)   Linus Laestander (v)
Lennart Wigenstam (c)   Susanne Bergström (c)
Dan Hällgren (c)       Jorun Borggren (c)
Farhad Sahandi (c)   Samuel Wigenstam (c)
Jens Eliasson (l)   Elin Lundström (l)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)      
         
Vice ordförande        
Amanda Granberg Högdahl (v)      

  
        
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristina Taimi (s)     Elin Spoormaker (s)
Amanda Granberg Högdahl (v)    Kenneth Lindmark (s)
Lennart Wigenstam (c)    Dan Hellgren (c)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)       
         
Vice ordförande             
Amanda Granberg Högdahl (v)      

 

 

 

Skriv ut: