Stipendium för examensarbete

Du som studerande vid universitet eller högskola har möjligheten att få stipendium av kommunen om ditt examensarbete genomförs i kommunen.

Värdefullt för både arbetsgivare och student

För en arbetsgivare verksam i Arvidsjaur kan ett examensarbete innebära ny kunskap och insikt, där ett faktiskt problem får möjlighet att utredas och resultaten leder till en lösning. För en student innebär detta, förutom ny kunskap och erfarenhet, även "en fot in" hos en tänkbar framtida arbetsgivare.

Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med alternativa enheter/verksamheter där du vill skriva ditt examensarbete eller bolla idéer till vad du kan skriva om. Skriv din fråga i formuläret nedan eller kontakta Karina Lidén på Arvidsjaurs Lärcentrum (detaljer nedan).

 

Ansökan om stipedium

Arvidsjaurs kommun tillsammans med Akademi Norr erbjuder två stipendier per år på 13 000 SEK vardera, varav max 3 000 SEK är reseersättning som uppkommer i samband med examensarbetet.

 

För att kunna få stipendiet måste du som student:

  • Skriva examensarbetet för företag och offentliga organisationer i kommunen.
  • Skriva ett examensarbete som är till nytta för Arvidsjaurs kommun, dess bolag eller privata företag i kommunen.
  • Slutfört stipendiet under aktuellt kalenderår som ansökan avser.
  • Ansöka om stipendiet i efterhand där beslut tas i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation. Uppsatsen får vid ansökningstillfället inte vara äldre än 6 månader.

 

Ansökan

I ansökan ska bl. a. en sammanfattning av ditt examensarbete inkluderas, vid förfrågan ska hela examensarbetet kunna tillhandahållas. Uppsatsen får vid ansökningstillfället inte vara äldre än 6 månader. Ansökan om stipendium kommer du åt här.

Beslut om stipendiat tas av kommunchefen i slutet av året, och studenter som ansökt får besked om detta i januari nästkommande år.

Frågor kring stipendium och examensarbete

Karina Lidén

Lärcentrum

Mobil: 072 243 32 35
E-post: larcentrum@arvidsjaur.se

Skriv ut: