Sätt upp och driv din egen e-handel

En utbildning uppdelad i fyra block. Kommer i höst 2020!

Plats styrs av den rådande Coronasituationen, en digital lösning kan bli aktuell.
För vem? Företagare som vill komma igång med/ utöka sin försäljning via e-handel.

 

Block 1
Del 1 - Presentation av e-handeln nu & då

Del 2 - Inspirationsdel med exempel på små företag som lyckats bra med e-handel

 

Block 2
E-handelsplattformar. Presentation av de större, rimliga alternativen av e-handelsplattformar som finns på marknaden idag, utifrån ett småföretagareperspektiv.

Workshop - deltagarna utvärderar genomgångna alternativ utifrån egna förutsättningar.

 

Block 3
Så bygger du en e-handel. Dagen ägnas åt ett praktisk “fall” där en ehandel startas från 0 till fungerande e-handel. 

Workshop - praktiskt arbete där deltagarna vid dagens slut har en tydlig bild av vad som behöver investeras i, ungefär hur stora kostnader man står inför och vilka alternativen är.

 

Block 4
Heldag med fördjupning i den egna e-handeln med handledning av det praktiska delarna, målet med dagen är att deltagarna som genomfört utbildningen ska ha en fungerande e-handel. 

 

Utbildare:
Idenfors & Idenfors med Romeo Patric och Sara Idenfors

 

Intresseanmälan skickas till Maria Nilsson.

Relaterade Länkar

Skriv ut: