Ringelskolan Anpassad Grundskola åk 1-6

Anpassad grundskola i Arvidsjaur ska genom sina insatser arbeta för en variationsrik skola med hög kvalitet. Vi ska ha välutbildad personal som har god kännedom om framgångsrika arbetssätt och specialpedagogisk medvetenhet. En skola som alltid skall finnas som en naturlig del i grundskolan och i övriga samhället och som bejakar individers olikhet som en tillgång.

Föräldrar och elever skall vara delaktiga gällande beslut om placering och ha möjlighet att påverka innehållet i undervisningen. Vi är en skola för framtiden som förbereder alla elever, med hänsyn till förutsättningar och behov, för självständighet, tillgänglighet och därmed möjlighet till delaktighet i hela samhället.

Genom detta får vi elever som är en individ med största möjliga självförtroende och kroppsligt välmående som kan kommunicera sina behov till omgivningen. Samt ger eleven erfarenheter i olika grad som är användbara under hela livet.

Kontakt:

Tel klassrum: 0960-15642

Mobil: 073-815 88 19

Katarina Tärnström

Marlene Lundmark

Sara Hantoft 

Anmälan till fritidshem görs HÄR.

Skriv ut: