Fritidshem

Detta läsår är det fem avdelningar för fritidshem på Ringelskolan. Våra avdelningar heter Myren, Lunden, Kullen, Hagen och Skogen.

Myren

(Myrens förskoleklass och 1A)

Jessica Sundqvist (fritidspedagog)

Kullen mobil: 0960-158 35 073-077 24 07

(Kullens förskoleklass och 1B)

Anneli Bäcklund (fritidspedagog)
Mona Nilsson(fritidspedagog)

 

Skogen

(Skogens förskoleklass och 1C)

Lunden

(2A, 3B, 3C, 4B, och 5B)

Agneta Nyman (fritidspedagog)
Beatrice Karlsson (fritidspedagog)


Telefonnummer till avdelningen:
0960-165 20
070-346 66 01

Hagen mobil: 0960-156 50, 073-820 08 56

(2B, 2C, 3A, 4A, 4C och 4D)

 

Margoth Holmqvist (fritidspedagog)
Malin Lindgren (fritidspedagog)

Albert Dahlberg (fritidspedagog) 

På fritidsavdelningarna Myren, Lunden och Kullen arbetar även förskollärare och elevassistenter.

Skriv ut: