Fritidshem

Detta läsår är det fem avdelningar för fritidshem på Ringelskolan. Våra avdelningar heter Myren, Lunden, Kullen, Hagen och Skogen.

Myren

(elever från Myrens förskoleklass och 1A)

Personal:

Elina Holmlund (fritidspedagog)
Jessica Sundqvist (fritidspedagog)

Kullen

(elever från Kullens förskoleklass och 1B)

Telefonnummer till avdelningen: 0960-158 35 073-077 24 07

Personal:

Anneli Bäcklund (fritidspedagog)

Mona Nilsson(fritidspedagog)

Skogen

(elever från Skogens förskoleklass och 1C)

Personal:

Therese Renman (fritidspedagog)

Mats Nilsson (fritidspedagog)

Christian Berglund (fritidspedagog)

Lunden

(elever från 2A, 3B, 3C, 4B, och 5B)

Personal:

Agneta Nyman (fritidspedagog)

Beatrice Karlsson (fritidspedagog)


Telefonnummer till avdelningen:
0960-165 20
070-346 66 01

Hagen

(elever från 2B, 2C, 3A, 4A, 4C och 4D)


Telefonnummer till avdelningen:
0960-156 50
073-820 08 56

Personal:
Margoth Holmqvist (fritidspedagog)
Malin Lindgren (fritidspedagog)

Albert Dahlberg (fritidspedagog)

Sara Edström

 

 På fritidsavdelningarna Myren, Lunden och Kullen arbetar även förskollärare och elevassistenter.

Skriv ut: