Elevråd

 

Elevrådet träffas regelbundet. Men tid och dag varierar.
Detta för att eleverna som sitter i rådet inte ska missa någon speciell lektion.


Ringelskolan har två stycken elevråd, ett för förskoleklass samt årskurs 1-3 och ett för årskurs 4-6. 

I elevrådet ges eleverna möjlighet att föra fram sina tankar och frågor till skolledningen och rektorerna får träffa eleverna och får en större inblick i deras skolfrågor.

Varje klass har en ordinarie representant och en suppleant.

Skriv ut: