Startsida

Parkskolan i Glommersträsk - Idrotts och aktivitetsskola - sedan hösten 2004.


Parkskolan i Glommersträsk är en F-till-6-skola, med undervisning i så kallad B-form. Det vill säga att eleverna från olika årskurser samläser vissa ämnen över årskurserna. Klasserna är indelade i grupper, 1-2, 3-4 och 5-6.

Adress: Parkskolan, Storgatan 98, 930 81 - Glommersträsk. 
Personalrum o vaktm. 0960-15638,
rektor 0960-15639,
arbetsrum, hög 0960-15632,
fax 0960-15639,

Kök 0960-15637,
bibliotek 0960-15634,
förskolan 0960-15636,
fritids 0960-15635.


Parkskolans profil - idrott och aktivitet - har tillkommit som en följd av barns - och ungdomars allt mera stillasittande liv framför TV, video, datorer m.m, vilket i sin tur medför stora risker för ohälsa i alltför tidig ålder. En utveckling förödande för individen lika väl som för samhället.

Parkskolans idé är att vänja barnen vid så gott som daglig fysisk aktivitet. Tanken är att om detta grundläggs redan i tidig ålder, så ska det bli helt naturligt längre fram i livet.

Barnen på Parkskolan får i stor utsträckning själva välja och styra över den lektion i veckan som är så kallade profileringstimme, medan den läroplansstyrda idrotten, två lektioner i veckan, ligger fast som tidigare.

Skriv ut: