Föräldraråd


Föräldrarådet är inget beslutande organ utan ett forum för utveckling av kontakten föräldrar och skola i frågor som sträcker sig utanför enskild mentorsgrupp, eller individ. I föräldrarådet bör ingå minst två föräldrarepresentanter från varje årskurs samt en representant för lärare och personal och rektor.
Protokoll hittar du i Fronter "Fridhemsskolan informerar"

Föräldraråds representanter läsåret 2018/2019

Klass

Namn

7:1

Maria Wikberg
Bibbi Good

7:2

Angelica Glad
Anja Lindgren

7:3

Johan Granström

8:1

Karina Kågström

8:2

Per-Arne Vidman

8:3

Örjan Lindgren

9:1

Hans Norén

9:2

Therese Eriksson

9:3

Hanna Nordgren
Åsa Jonsson

 

2017

Protokoll 170329

 2016

Protokoll 161128

 

2015

Protokoll 151125

Protokoll 151020

Protokoll 150420
Protokoll 150318

Protokoll 150204

Relaterade Länkar

Länkar


Rädda barnen
Att vara föräldrer är ofta härligt. Men det kan även vara svårt.
Ibland är det inte självklart vad som är rätt och fel.
Till Rädda barnens föräldratelefon kan alla ringa.
Stora och små frågor som rör föräldraskap är välkomna!

Skriv ut: