Föräldraråd

Föräldrarådet är inget beslutande organ utan ett forum för utveckling av kontakten mellan föräldrar och skola i frågor som sträcker sig utanför enskild mentorsgrupp, eller individ. I föräldrarådet bör ingå minst två föräldrarepresentanter från varje klass samt en representant för lärare och personal och rektor.


Föräldrarådsrepresentanter läsåret 2022/2023 

Klass

Namn

7:1

 Rebecka Fritz-Cordua & Ulrika Hallnor

7:2

 Madeleine Löf & Ann Zetterlund

7:3

 Linda Grundström & Anna Lindblom

8:1

 Veronika Burman

8:2

 Jenny Andersson

8:3

 Carina Drugge & Veronica Sjölund

9:1

 Marianne Lörstrand Blind & Alexandra Lindbäck

9:2

 Maria Sundkvist

9:3

 Erica Forsén & Ulf Forsén

Mötesprotokoll

Protokoll Föräldraråd 23-05-02

Protokoll Föräldraråd 22-12-14

Protokoll Föräldraråd 22-05-30

Protokoll Föräldraråd 21-12-01

Länkar
Rädda barnen

Att vara föräldrer är ofta härligt. Men det kan även vara svårt.
Ibland är det inte självklart vad som är rätt och fel.
Till Rädda barnens föräldratelefon kan alla ringa.
Stora och små frågor som rör föräldraskap är välkomna!

Skriv ut: