Föräldraråd

Föräldrarådet är inget beslutande organ utan ett forum för utveckling av kontakten mellan föräldrar och skola i frågor som sträcker sig utanför enskild mentorsgrupp, eller individ. I föräldrarådet bör ingå minst två föräldrarepresentanter från varje klass samt en representant för lärare och personal och rektor.


Föräldrarådsrepresentanter läsåret 2023/2024

Klass

Namn

7:1

 Sanna Kaistamaa

7:2

 Anja Bexell & Patrik Gardfjäll

7:3

 Elin Johansson

8:1

 Rebecka Fritz-Cordua & Ulrika Hallnor

8:2

 Madeleine Löf & Ann Zetterlund

8:3

 Anna Lindblom

9:1

 Veronika Burman

9:2

 Jenny Andersson

9:3

 Carina Drugge & Veronica Sjölund

Mötesprotokoll

Protokoll Föräldraråd 23-11-23

Protokoll Föräldraråd 23-05-02

Protokoll Föräldraråd 22-12-14

Protokoll Föräldraråd 22-05-30

Protokoll Föräldraråd 21-12-01

Länkar
Rädda barnen

Att vara föräldrer är ofta härligt. Men det kan även vara svårt.
Ibland är det inte självklart vad som är rätt och fel.
Till Rädda barnens föräldratelefon kan alla ringa.
Stora och små frågor som rör föräldraskap är välkomna!

Skriv ut: