Fristående verksamhet

Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg.

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar för barn i åldern 1 till 12 år.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag till godkänd fristående förskola, fristående fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg.

Anordnande av fristående verksamhet

Du kan ansöka hos kommunen om godkännande för att starta fristående förskola, fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg. Det är Barn- och utbildningsnämnden som avgör om ansökan godkänns eller avslås. Enskild huvudman har rätt till bidrag om ansökan blir godkänd.

Arvidsjars kommun har beslutat vilka riktlinjer som gäller för att anordna fristående verksamhet. Riktlinjerna finns som länk nedanför.

Ansökningar behandlas vid 2 tillfällen per år. Ansökan för start höstterminen ska vara Barn- och utbildningsnämnden tillhanda senast 1:a februari, för start vårterminen ska ansökan finnas nämnden tillhanda senast 1:a augusti. Ansökningshandlingar finns som länk nedanför samt en checklista för fristående verksamhet och enskild pedagogisk omsorg.

Skriv ut: