Ripans förskola

Ripan är en förskola med samisk inriktning som öppnades januari 2016. I huset finns två avdelningar, en 1-3 årsavdelning och den andra avdelningen är för barn 3-5 år. Förskolan finns på Slalomstigen 14.

Dagligen arbetar vi med tecken som stöd, rim och ramsor, sång och språkbad av samiskan.

Utevistelsen är en viktig del av dagen. För det mesta är vi ute på både för- och eftermiddagar. Ute på vår gård kan vi ta ut svängarna och utveckla vår motorik och kroppsuppfattning. Genom utevistelsen kommer sig naturlig kunskap om djur, naturvetenskapliga fenomen, matematik, språk och teknik.

 

Skriv ut: