Ekorren 2,5-5 år

Telefon: 0960-157 34, 070-6684973

Här arbetar:

  • Åsa-Britt Wikström 100%
  • Camilla Stenmark 75%
  • Elias Åman 100% 
  • Stephanie Dahlborg 100%

     

          

All vår verksamhet utgår från Lpfö-98, men vårt främsta mål under läsåret är:

  • Skapa en miljö där barnen känner sig trygga i gruppen, samt med oss och våra regler och rutiner. Det är viktigt att barnen tycker det är roligt och stimulerande att komma till Ekorren.

 

Vår verksamhet kännetecknas av tema, sång/musik samlingar, sagor, rim o ramsor,  femårsverksamhet 1g/vecka, traditionella pyssel, samt utevistelse.

Vi arbetar vidare med  Bornholmsamlingar.

 

 

Vi vill påminna er om att vi får vår mat från skolan. Därför är det viktigt att meddela oss innan 7.30 om ert barn är ledig eller sjuk, eftersom vi då beställer antal portioner och special kost.

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                                                             

 

 

  

             

   

                 

        

                      

  

 

                    

                                                                       

Skriv ut: