Förskola.

Förskola

I Arvidsjaurs kommun finns förskolor för barn i åldrarna 1-5 år. Totalt har vi ca 300 barn inskrivna vid förskolorna i Glommersträsk och Arvidsjaurs tätort.

I Arvidsjaurs centralort finns fem förskolor

Skogsbackens förskola

Stortorgets förskola

Harens förskola

Ripans förskola

Nyborgs förskola

Förskolechef som har ansvar över Nyborgs, Skogsbacken och Ängens förskola är Kristina Johansson, telefon 0960-158 25, mobil 070-224 48 32

Förskolechef som har ansvar över Haren, Ripan och Stortorgets förskola är Helen Danielsson, telefon 0960-157 91, mobil 070-286 39 97

Sommaröppet kommer hållas vecka 28-31

Glommersträsk

Ängens förskola finns integrerad i Parkskolans lokaler.

Rektor för förskolan i Glommersträsk är Kristina Johansson, telefon 0960-158 25, mobil 070-224 48 32.

Rektor för grundskolan i Glommersträsk är Kristina Boström, telefon 0960-156 39, mobil 070-531 23 36.

Övrig information

Våra förskolor är öppna 6.30-18.30. Stängningstiden varierar något efter behov.

Våra förskolor är stängda för pedagogernas fortbildning två gånger per år; måndag v 10 samt måndag v 44.

Placering sker i samråd med föräldrarna, utifrån kötid, samt eventuella förtursplaceringar.

Det arbetar ungefär 60 pedagoger i Arvidsjaurs förskolor. Grundbemanningen är tre personal per avdelning.

För information om hur man anmäler sitt barn till förskolan, se blanketten "anmälan till förskola" (till höger). Om barnet har speciella behov kan det anges på blanketten eller via kontakt med förskolechefen.

Det är på gång, men i dagsläget kan man varken ansöka om plats på förskola eller säga upp sin plats via webben utan en underskriven blankett måste skickas in till Barn- och ungdomsnämnden.

Om man vill framföra synpunkter och klagomål finns riktlinjer för detta. De är desamma för hela Barn- och ungdomsnämnden och finns under rubriken Barn- och utbildning  (till vänster) och därefter under Synpunkter, klagomål i den högra spalten.

Maxtaxa i förskola och fritidshem

Arvidsjaurs kommun tillämpar maxtaxa i förskolan och fritidshemmen.

Det betyder att föräldrarna betalar en låg avgift i förhållande till hushållets inkomst.

Läs mer om maxtaxa HÄR

Skriv ut: