Kulturhistorisk vandring i Arvidsjaurs samhälle

Längre ner på sidan finner du informations- och kartmaterialet till den kulturhistoriska vandringen som tar dig genom delar av Arvidsjaurs historia samtidigt som du upptäcker samhället i nutid. Längs vandringen får du information om olika byggnader som ur olika aspekter var och är kulturhistoriskt viktiga, med ett litet extra fokus på arkitekturen kopplat till beskrivna byggnader.

Ut och upptäck Arvidsjaurs samhälle med nya ögon!

 

Arvidsjaur genom tid och rum

Arvidsjaur blir officiell tings- och marknadsplats år 1606. På 1880-talet fanns drygt 20 invånare i samhället. Stadsplanen från 1884 visar på hur bebyggelsen i Arvidsjaur kom att utvecklas, från en kyrk- och handelsplats till ett utbyggt samhälle. Arvidsjaurs betydelse som centralort utvecklades i takt med det moderna landsvägsnätets utbyggnad under 1900-talets första hälft. Viktiga inlandsbanan invigdes 1937 vilket också möjliggjorde gods- och persontrafik längs järnväg. År 1884 upprättades den första kartan över kyrkbyn med föreslagen tomtindelning av Axel Orstadius, vars rutnätsindelning också följdes och kan ses än idag i samhället.