Kurser

På kulturskolan har vi ett bred utbud av kurser. Här finns något för alla!

E-sport
Högstadiet, gymnasiet

Bleck- och träblås (klarinett, saxofon, trombon, trumpet, tuba, valthorn och blockflöjt)
Åk 3 – 25 år, individuell och/eller gruppundervisning/ensemble

Elbas, elgitarr, trummor, gitarr 
Åk 3 – 25 år, individuell och/eller gruppundervisning/ensemble

Nycirkus – max 10 elever per grupp 

Lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet/gymnasiet. Gruppundervisning.

Piano
Åk 3 – 25 år, individuell och/eller gruppundervisning/ensemble

Skapande bild
Åk 3 - 25 år. Gruppundervisning.

Skapande dans/rörelse  
Åk 3 - 25 år. Gruppundervisning

Stråkinstrument (cello, fiol)
Åk 3 – 25 år, individuell och/eller gruppundervisning/ensemble

Suzukifiol
5 – 25 år Individuell och/eller gruppundervisning/ensemble
Suzukimetoden innebär att man lär sig genom att lyssna och härma. Föräldrarna deltar aktivt vid undervisningstillfällena, men inga förkunskaper krävs. Från fem år och uppåt kan man börja spela Suzukifiol.

Sång

Högstadiet och upp till 25 år. Individuell eller gruppundervisninge/ensemble/kör.

 

Priser:

Kursavgift för en termin, alla kurser: 400 kr
Kurser utöver detta, oavsett längd: 100 kr
Kursavgift 4 ggr: 100 kr            
Kursavgift 8 ggr: 200 kr
Hyra av instrument: 50 kr per termin
Syskon betalar halva priset.

Övriga kurser:
Vi kan erbjuda korta kurser på fyra eller åtta gånger efter behov och antal anmälda. Du får gärna komma med egna förslag på vad ni skulle vilja göra. 

Kulturskolan samverkar med förskolan, grundskolan och gymnasiet, samt även med andra kulturskolor och institutioner i länet, t.ex. i form av konsert- och lägerverksamhet.

Det finns också möjligheter för kulturskolans ungdomar att söka till länskören Arctic Light, Norrbottens ungdomssymfoniker och AYJO (Arctic Youth Jazz Orchestra).

Skriv ut: