Nasaleden

Silvrets 70 kilometer långa väg genom Arvidsjaurs kommun. Kom upplev den äkta svenska vildmarken!

Gruvepoken började i Nasafjäll år 1635. Från Nasafjäll i Arjeplog till kusten fraktades nybrutet silver och malm på en sträcka så lång som 400 kilometer. År 1642 började det brytas väg från Avaviken i Arvidsjaurs kommun till Skellefteå och fyra år efter det utfärdade drottning Kristina ett beslut om att det var denna vägen fyndigheterna skulle gå. Tidigare hade vägen gått via Piteå, men vintervägarna till Skellefteå ansågs mer effektiva. Genom Arvidsjaurs kommun går leden från Avaviken där man förr angjorde med båt eller kom via vinterväg på isen från Arjeplog, för att gå vidare via Storberg, Vågträsket, Tjärnheden, Glommersträsk och vidare in i Skellefteå kommun (där den också är utmarkerad).

Nu snart 400 år senare går det att vandra samma leder som under gruvepoken och känna historiens vingslag i varje steg. Skogsmark, myrmark och fantastiska naturupplevelser väntar den som ger sig ut i Norrlands inre och orörda skogsmark. På en tidsresa längs leden påträffas inte sällan stora delar av det lokala djurlivet och det är inte omöjligt att skymta djur som ren, älg, björn, räv, mårdhund, kungsörn, korp och ripa som håller till där få människor vistas. Kavelbroar och gamla markeringar som bläckor på tallar berättar om att människor en gång i tiden vandrat dessa vägar på mer regelbunden basis. Passa på att vandra i historiska fotspår och upplev både dåtiden och nutiden i den annars orörda terrängen. Nasaleden är utmarkerad med orange färg på träd och även med ”N” för Nasaleden med jämna mellanrum. Delar av sträckan har utvecklats vidare och gått från att vara stigar, till små skogsvägar för att nu vara del av det vardagliga transportnätet (som ex. vid Glommersträsk). I Avaviken och Glommersträsk passerar även leden järnvägsspår (dessa trafikeras som regel endast ett par gånger i veckan under sommarmånaderna).

Leden går endast att vandra när det är barmark. Att skida leden med skogsskidor skulle kanske kunna vara möjligt, men då bör erfarenheten av långa skogsturer på skidor finnas och erfarenhet av att vistas i orörd, obebodd vildmark. Kommunen har endast inventerat och vandrat leden sommartid och all vandring/skidåkning sker på egen risk.

Leden går även genom Tjärnheden som är ett gammalt dödisområde. Det innebär att inom ett område på en kvadratmil finns ca 365 sjöar och fantastiska miljöer.

 

Välkommen till den äkta naturupplevelsen!

  • Längs leden finns få ordnade ställen att övernatta på eller köpa proviant på. Ska hela sträckan vandras i ett är tält att rekommendera för övernattning. Det är i främst Storberg (Wildact och Storbergs Fjällgård) som det kan finnas övernattningsmöjligheter.


  • Det är Lapplands inre natur och fria terräng du ger dig ut i, vilket är fantastiskt men är något man ska vara medveten om. Det är inte på alla platser längs leden där det går att ansluta med bil om tex. orken inte räcker till eller olyckan är framme. Sträckan uppskattas ta ca tre dagar i normalt vandringstempo, men tiden kan variera beroende på väder och din egen tidigare vandringserfarenhet. Var väl förberedd och ta med mat och förnödenheter för den tiden du beräknar vara ute (samt lite extra!).


  • Mellan Avaviken och Storberg går att vandra torrskodd (ca 20 km). Efter skogsbildsvägens slut efter Storberg till Ängsbergsvägens början vid Vågträsket sydöstra spets behövs stövlar/vattentäta kängor. Vidare del av sträckan går att vandra relativt torrskodd, men det finns några få platser med mindre myrområden och vissa mindre bäckar.


  • Kan vara bra att tänka på att mellan midsommar (slutet på juni) och mitten av augusti kan det bitvis vara mycket mygg och bromsar/bräms. Insektsmedel, mygghatt, GPS, nödladdare till mobiltelefon, kompass och analoga kartor är bra att ha med sig!

 

Karta med historik, information och bilder samt en detaljkarta finns att hämta i länk nedan under "Relaterade dokument", båda som PDF. I detaljkartan visas leden på en lägre skala (mer inzoomad) och i A4-format..

 

För att spara ner GPS-spåret: Högerklicka på länken nedan och välj "Spara mål som" och spara filen på lämplig plats. Denna fil går sedan att lägga in på GPS:en för att ha ett spår att följa. Förlita dock inte bara på digitala hjälpmedel, utan använd egna sunda förnuftet också ute i naturen. Batterierna kan i värsta fall ta slut och då är det en fördel att kunna navigera med "vanlig" analog karta och kompass.

 

Då vissa GPS:er verkar ha svårt att visa kommunens originalspår rätt finns ytterligare ett spår som kanske kan funka bättre om du får problem med det första. Testa då att ladda ner GPS-spår version 2 och se om det fungerar bättre för dig!

Skriv ut: