Grodkällan, Tsuobbuoája

Den turkosa pärlan i myrlandskapet

Grodkällan ligger norr om Arvidsjaur, i närheten av Moskosel. Den ligger på Slengmyran och det är inte ovanligt att man ser renar på vägen dit.

Grodkällan är en stor kallkälla med turkost rent, klart och genomskinligt vatten. Färgen kan bland annat bero på att flytande lerpartiklar reflekterar det gröna och blåa ljuset i vattnet men även ljusgröna trådiga alger kan bidra. Den är cirka 15 meter i diameter och över 3 meter djup, stupdjup vid kanten. 

Det är spångat nästan hela den korta leden genom skogen och över myren fram till källan så det går att ta sig fram torrskodd. Karta över leden finns längst ned på sidan som PDF-fil under länkar.

 

Att tänka på! 

  • Badförbud - Det är inte tillåtet att bada i källan, varken för djur eller människor på grund av att man riskerar att grumla vattnet och på så vis förstöra källan.  
      

  • Akta kanten - Undvik att gå närmast källan där det är som mest upptrampat på grund av att kanten kan vara försvagad och ge vika. Att gå på den uppluckrade kanten bidrar till att frigöra partiklar i vattnet som kan grumla källan. Hjälp oss bevara vårt unika besöksmål! 

  • Skräpa inte nerSkräpet hör inte hemma i naturen och är även en fara för djurlivet. Plocka med dig skräpet hem så nästa besökare också får en trevlig upplevelse!

  • Ta med egen ved - Det finns eldplats men ingen ved på platsen. Det är inte tillåtet att plocka växtmaterial på platsen, skada eller hugga ner träd för att elda. Varför bubblar det?

Kristallklart vatten och det är en så kallad artesisk källa; Vattentrycket är så högt att det bubblar upp underifrån, vilket är väldigt speciellt att se. Det går att se långa trädstammar som en gång ramlat i som sträcker sig hela vägen ner till bottnen. I kallkällan bor det en gädda som simmar omkring och som du kan få se om du har tur. Finns också fikaplats med vindskydd, grillplats o bänkar.

 

Varför heter den Grodkällan?

Grodkällan fick sitt svenska namn som en översättning av det äldre, samiska namnet Tsuobbuoája som betyder just Grodkällan. Namnet tros ha kommit från att grodor övervintrade i källan vilket samerna såg när de rastade vid källan förr i tiden på sin väg mot Arvidsjaur. Det sägs ha funnits en stig som samerna använde från Lomträsk, förbi källan och mot Arvidsjaur.

På grund av källans märkliga utseende användes den också som gränsmärke mellan Lomträsk och Auktsjaur lappskatteland vilket går att läsa om i syneprotokoll i domböcker från 1823.

 

Hitta hit

Du kör norr ut på E45:an från Arvidsjaur mot Jokkmokk. Efter Auktsjaur svänger du höger mot Lomträsk. Efter ett par kilometer svänger du vänster (skyltat Grodkällan) och efter ytterligare en liten färd finns en träskylt med "Grodkällan" på på högersidan.

Mitt emot skylten finns en möjlighet att stanna till på vänster sida på skogsbilsvägen och en vändplan finns ett par hundra meter längre fram.

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder vid Grodkällan utförda under 2020