Elevhälsan

 

 

 

Vårt uppdrag är  att arbeta främjande med barn och ungas hälsa, från förskoleklass till och med gymnasiet. 

Elevhälsan består av: 

 

Skolsköterskor
Skolläkare
Skolpsykolog
Kuratorer
Elevhälsochef/specialpedagog
IKT-pedagog

 

Elevhälsans medverkan ute på skolorna är viktig:

  • för elevernas arbetsmiljö
  • i skolornas värdegrund och arbetet mot kränkande behandling
  • när skolorna verkar för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor
  • insatser rörande tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterade ohälsa, sex och samlevnad samt jämställdhet

 

Vi arbetar utifrån skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt offentlighets - och sekretesslagen vilket innebär att vi har tystnadsplikt.


Välkommen att besöka eller ringa oss.

Skollagen

117 Barn och föräldrar

Ungdomsmottagning på nätet 

Bris

Tänk om...

 

Ungdomsmottagningen ...

är sedan en tid tillbaka helt integrerad i övrig barnmorskeverksamhet. Ungdomarna får själva ringa och boka en tid hos barnmorskan. Ringer gör man på morgonen via CallMe på telefon 0960-10215 och där ”trycker man sig vidare” till barnmorskan.

Skriv ut: