Arvidsjaurs ungdomsledarstipendium

Stipendiet utdelas till ungdomsledare som i sin ledargärning särskilt värnar om ungdomsgrupperna upp till 20 år. Stipediaten skall i ord och handling ha visat ett demokratiskt och mellan könen jämställt ledarskap och ha varit ett allmänt gott föredöme. Stipendiaten skall aktivt ha motverkat att ungdomar nyttjar alkohol eller andra droger.

Stipendiet består av en penningsumma, ett diplom och en Ringelräv. Nominering av kandidater kan göras till kommunstyrelsen. Utdelning av priset görs vid Arvidsjaurgalan som brukar vara i november månad.

 

Skriv ut: