Arvidsjaurs ungdomsledarstipendium

Stipendiet utdelas till ungdomsledare som i sin ledargärning särskilt värnar om ungdomsgrupperna upp till 20 år. Stipediaten skall i ord och handling ha visat ett demokratiskt och mellan könen jämställt ledarskap och ha varit ett allmänt gott föredöme. Stipendiaten skall aktivt ha motverkat att ungdomar nyttjar alkohol eller andra droger.

Stipendiet består av en penningsumma, ett diplom och en Ringelräv och utdelas i samband med kultur- och näringslivsgalan.

Nomineringar av kandidater med motivering skall lämnas till kommunstyrelsen. Priset delas ut på kultur- och näringslivsgalan.

Blankett för nominering.

 

 

Skriv ut: