Otrygg plats? Foto:pixabay
Otrygg plats? Foto:pixabay

Finns det platser där du upplever att det är otryggt?

Nu kan du på ett enkelt sätt berätta var och varför.

Rapportera otrygga platser är en ny kartfunktion tillika e-tjänst som Arvidsjaurs kommun har tagit fram. Via verktyget kan du rapportera otrygga platser direkt på en karta och via ett formulär ge ytterligare information om till exempel när och varför platsen känns otrygg. Du kan också komma med egna förslag på hur platsen kan bli tryggare.


Kommunen kommer att använda rapporterade otrygga platser som underlag för planeringen av den fysiska miljön och drift och underhåll av kommunens fastigheter.

 

Bilder visar den karta där du kan markera otrygga platser. Foto: Arvidsjaurs kommun

 

Klicka på länken nedan för att rapportera otrygga platser

Skriv ut: