Explosiva varor

Från och med 1 september 2010 började en ny lag, Lag om brandfarliga och explosiva varor, gälla. I och med detta flyttades hanteringen av tillstånd och tillsyn av explosiva varor från polisen till kommunerna.


Detta innebär att om du söker tillstånd för förvärv, innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden som kommer att handlägga din tillståndsansökan.

Vill du söka tillstånd för sprängning och användning av pyrotekniska artiklar så är det fortfarande polismyndigheten som handlägger detta. För att söka tillstånd för gränsöverskridande överföring är det fortfarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till. På deras hemsida kan du även hitta information om de lagar som berör explosiv vara.

Tillstånd

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Förvärv och innehav

Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och förvaring:

Du köper explosiv vara och förbrukar direkt, t ex vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd för förvaring.
Du köper varan och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du tillstånd för både förvärv och förvaring.

Förvaring

Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen, eller annans, explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har ett förvaringstillstånd behöver du inte ansöka om eget tillstånd för denna förvaring.

Handel

Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, t. ex. om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring

Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Godkännande av ny föreståndare

Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare. Vilka tillstånd du ska söka beror alltså på hur din hantering ser ut. Vill du sälja pyrotekniska varor behöver du följande tillstånd:

  • tillstånd för förvärv och innehav
  • tillstånd för handel
  • tillstånd för förvaring (om du förvarar i eget förråd)

Vill du t, ex. förvara sprängmedel behöver du troligen följande tillstånd:

  • tillstånd för förvärv och innehav
  • tillstånd för förvaring
  • tillstånd för överföring.

Ansökan

Du använder samma blankett för alla tillståndstyper, men fyller i dem något olika beroende på vad du söker tillstånd för. Du kan använda en och samma blankett för att söka flera tillstånd, kryssa bara i vilka tillstånd det är du söker på första sidan. Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. I blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer Räddningschefen att göra en bedömning av om du som söker tillstånd tar ditt ansvar enligt de regler som gäller för säker hantering av varorna.För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. För att få tillstånd så måste du alltså kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.

Tillsyn

Det är Räddningstjänsten som genomför tillsyn över hanteringen av explosiva varor. Vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Avgift

För tillstånd till hantering av explosiva varor tas en avgift ut i enlighet med en taxa som kommunfullmäktige antagit.

Skriv ut: