Arvidsjaur tätort i vinterskrud.

Hållbarhet och klimat

Kommunens vision är att Arvidsjaur växer för en hållbar framtid. Men att få till en hållbar samhällsutveckling är en utmaning som kräver arbete och insatser på flera olika områden.

Världen står inför stora utmaningar för att minska de utsläpp som driver på växthuseffekten och påverkar klimatet. Det innebär att även Arvidsjaurs kommun står inför en utmaning när det gäller att motverka klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Som kommun måste vi arbeta på flera olika fronter för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Det gör vi bland annat genom att se över hur vi planerar infrastruktur och ny bebyggelse, arbeta aktivt med att främja hållbart resande, minska och effektivisera energianvändningen och sprida information och kunskap om hur vi kan leva mer hållbart.

Anpassningar idag påverkar framtiden

 

Vi vet att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Det står klart efter att långa mätserier av både globala och regionala data visar tydliga temperatur- och nederbördsförändringar redan idag. Växthuseffekten gör klimatet på jorden varmare och den globala uppvärmningen kommer att fortsätta så länge som halten av växthusgaser i atmosfären ökar. Att det blir varmare vet vi, men exakt hur varmt och när beror helt på om vi lyckas minska utsläppen av klimatpåverkande ämnen. Därför måste vi arbeta både för att minska utsläppen idag men även för att ställa om samhället inför de klimatförändringar som vi vet kommer att komma i framtiden.

Arvidsjaurs kommun har tagit fram en klimatanpassningsplan som beskriver hur Arvidsjaur förväntas påverkas av det förändrade klimatet och vilka åtgärder vi måste ta för att förbereda samhället på konsekvenserna. Kommunen arbetar även för att ta fram en ny miljö-, klimat- och energiplan som ska gälla för de kommande åren. 

Nina Uusitalo

Miljö- och klimatstrateg

Telefon: 0960-16536
E-post: nina.uusitalo@arvidsjaur.se

Skriv ut: