Kommunalt avlopp

Det finns fyra avloppsreningsverk och ett 20 tal mindre reningsanläggningar i Arvidsjaur kommun  Dessa sköts av samhällbyggnadskontorets VA-enhet.

Avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter kan tas emot under vissa förutsättningar eftersom vissa ämnen kan skada ledningsnätet eller ge driftstörningar i avloppsreningsverket.

Du påverkar reningen

  • Bomullspinnar, bindor, torkpapper är sådana saker ställer till problem i reningsverket så dessa hör hemma i papperskorgen.
  • Oljor och lösningsmedel stör processen i reningsverket. Dessa skall behandlas som farligt avfall och lämnas in till ÅVC i tydligt märkta kärl.
  • Cigarettfimpar innehåller kadmium och ska inte spolas ned på toa.
  • Läkemedelsrester lämnas tillbaka till Apoteket. 

 

Felanmälan kommunalt vatten & avlopp

Vardagar: 7.00-16.00

070-640 40 81

072-552 63 73

Övrig tid:

070-640 40 81

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-155 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: