Storgatan i Glommersträsk
Storgatan i Glommersträsk

Vattenskyddsområde för Glommersträsk

Att ha tillgång till ett dricksvatten av hög kvalité kan ses som en självklarhet men vi måste vara rädda om vårt vatten. Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av de allra viktigaste naturresurserna och måste därmed skyddas mot sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Det görs bland annat genom att upprätta vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter.

Den kommunala vattentäkten i Glommersträsk försörjer Glommersträsk by med dricksvatten. Vattentäkten klassas som en vattentäkt med ett mycket högt skyddsvärde. Vattentäkten omfattas idag av ett vattenskyddsområde, fastställt 2023-06-07 av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Vattenskyddsområdet med tillhörande vattenskyddsföreskrifter för Glommersträsk vattentäkt syftar till att skydda vattentäkten mot föroreningar eller verksamheter som kan medföra negativ inverkan på grundvattnets kvalitet och kvantitet. Vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna ska säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Glommersträsk vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter normalt reningsförfarande, kan användas för dricksvattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv.

Längre ner på sidan, under länkade dokument, finns vattenskyddsföreskrifterna och en karta som visar vattenskyddsområdets geografiska utbredning.

 

Beslut om vattenskyddsområde för Glommersträsk

 

Länsstyrelsen har bedömt att grundvattentäkten i Glommersträsk uppfyller förutsättningar att beslutas om vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 MB. Länsstyrelsen beslutade 2023-06-07 vattenskyddsområde och tillhörande vattenskyddsföreskrifter för Glommersträsk grundvattentäkt i Arvidsjaurs kommun.

Skriv ut: