Vatten och avlopp grävs i Svedjan år 1951
Vatten och avlopp grävs i Svedjan år 1951

Vattenskyddsområde för Svedjan

Att ha tillgång till ett dricksvatten av hög kvalité kan ses som en självklarhet men vi måste vara rädda om vårt vatten. Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av de allra viktigaste naturresurserna och måste därmed skyddas mot sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Det görs bland annat genom att upprätta vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter.

Den kommunala vattentäkten i Svedjan försörjer några hushåll i Svedjan med dricksvatten. Vattentäkten klassas som en vattentäkt med ett mycket högt skyddsvärde. Vattentäkten omfattas idag av ett vattenskyddsområde, fastställt 2023-06-07 av Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Vattenskyddsområdet med tillhörande vattenskyddsföreskrifter för Svedjan vattentäkt syftar till att skydda vattentäkten mot föroreningar eller verksamheter som kan medföra negativ inverkan på grundvattnets kvalitet och kvantitet. Vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna ska säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Svedjan vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter normalt reningsförfarande, kan användas för dricksvattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv.

Längre ner på sidan, under länkade dokument, finns vattenskyddsföreskrifterna och en karta som visar vattenskyddsområdets geografiska utbredning.

 

Beslut om vattenskyddsområde för Svedjan

Länsstyrelsen har bedömt att grundvattentäkten i Svedjan uppfyller förutsättningar att beslutas om vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 MB. Länsstyrelsen beslutade 2023-06-07 vattenskyddsområde och tillhörande vattenskyddsföreskrifter för Svedjan grundvattentäkt i Arvidsjaurs kommun.

Skriv ut: