Vattenkvalitet

Kan jag lita på det kommunala vattnet som kommer ur kranen? Ja, det kan du. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel.

Livsmedelsverket är den myndighet som fastställer kraven för vad ett dricksvatten får innehålla och de har preciserat kraven i  Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, SLVFS 2001:30. Föreskriften innehåller listor över parametrar som skall analyseras och gränsvärden som skall understigas.

 

 

 

Mjukt och hårt vatten

Här nedan redovisas hårdhet, pH och alkalintet på vattnet från de olika vattenverken i Arvidsjaur kommun. Proverna är tagna under våren 2021 utom PFAS som är tagna under september 2018.

Vattenverk

Hårdhet (dH)

pH

Alkalinitet (mg/l)

Florid (mg/l)

PFAS (ng/l)

Abborrträsk

3,3

7,9

73

1,0

<5

Akkavare

5,4

8,0

89

 

<5

Arvidsjaur

2,4

8,2

51

 

<5

Auktsjaur

1,2

7,3

26

 

<5

Glommersträsk

3,6

7,5

62

 

<5

Hålberg

1,7

7,1

39              

 

<5

Hedberg

1,9

7,6

42

0,58

<5

Järvträsk lilla

3,0

8,0

69

 

<5

Järvträsk stora

2,4

7,8

55

 

<5

Lauker

4,3

8,1

110

1,8

<5

Ljusträsk

1,8

7,2

42

 

<5

Moskosel

2,2

7,5

46

 

<5

Rättsel

2,3

7,2

48

 

<5

Sjöträsk

1,8

7,7

44

1,8

<5

Storberg

0,8

6,7

22

 

<5

Södra Sandträsk

6,6

7,2

130

 

<5

Svedjan

1,5

8,0

66

 

<5

Östansjö

2,3

7,2

46

1,5

30

 

Hårdheten anger den gemensamma summan av kalcium och magnesium i vatten. Vatten med låg hårdhet kallas mjukt och vatten med hög hårdhet hårt. Mycket mjukt 0–2,0 dH, Mjukt 2,1-4,9 dH, Medelhårt 5,0-9,8 dH, Hårt 9,9-21 dH.

pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska beståndsdelar. pH-värdet ligger i allmänhet mellan 5 och 8. Värden under 7 kan innebära risk för korrosionsskador på rörledningar av metall. Låga pH-värden ökar risken för utlösning av metaller ur ledningssystemet.

Alkalinitet är vattnets förmåga att motstå pH-förändringar, till exempel försurning. Ju högre värde desto bättre är förmåga. En alkalinitet större än 60 minskar även risken för korrisionsangrepp.

Fluorid är ett ämne som förekommer naturligt i naturen. Vid halter högre än 1,6 mg/l bör vattnet endast i begränsad omfattning ges till barn under 1,5 år. Mer information hittar du här till höger.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp av syntetiskt framställda ämnen som är mycket svårnedbrytbara. De finns bland annat i brandskum, klädimpregniering, ytbehandling mm. Om prover visar mer än 90 ng/l bör man försöka sänka halterna men vattnet räknas inte som otjänligt förrän vid 900 ng/l. Livsmedelsverket ställer inte krav på att att vattenproducenter ska ta PFAS-prov. Proverna togs i samband med att PFAS upptäcktes i Flygplatsens vattenverk.

 

Analyser

Analyser av dricksvatten genomförs kontinuerligt och proverna bedöms hos laboratorie utifrån Livsmedelsverkets regelverk. I dricksvattenföreskrifterna, som grundar sig på gemensamma EU-regler, finns angivet hur många prov som ska tas och vad som ska analyseras vid vattenverket och ute på ledningsnätet. Vattnet bedöms då som "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" som dricksvatten.

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna.

Skriv ut: