Kommunalt dricksvattenVatten är vårt viktigaste, vanligaste och billigaste livsmedel

Sverige finns drygt 1750 vattenverk som förser oss med ca 900 miljarder liter rent dricksvatten per år. Av dessa har 10 procent ytvatten (sjö eller flod) som källa och producerar mer än hälften av den totala volymen. Resterande 90 procent har grundvatten som källa.

I Sverige förbrukar vi i gemonsnitt 160 liter vatten per person och dygn. Den genomsnittliga användningen per hushåll fördelar sig så här: 60 l för personlig hygien, 30 l för disk, 30 l till toalettspolning, 20 l för tvätt, 10 l till matlagning och 10 l per person och dygn för övrig användning.

I vår kommun finns kommunalt vatten i tätorten samt i 16 av våra byar. Antalet kommunala vattenverk är 18 och det vatten som levereras kommer från grundvattentäkter och håller en mycket hög kvalitet.

Vårt vatten räknas som mjukt vilket gör att man kan hålla en låg dosering av tvätt- och diskmedel. Under rubriken vattenkvalitet till höger kan du läsa om vattenkvaliten där du bor.


 

Felanmälan kommunalt vatten & avlopp

Vardagar: 7.00-16.00

070-640 40 81

072-552 63 73

Övrig tid:

070-640 40 81

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-155 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

 

 

Skriv ut: