Eget vatten

 

I Arvidsjaur har vi allmänt sett en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten.
Men dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan innebära en risk för ohälsa.  

Informationen är riktad till för dig som har en egen dricksvattenbrunn. Se bl.a. sidorna om radon, vattenprov och om skötsel av brunn. 

Skriv ut: