Blomlådor

Du har möjlighet att ansöka om att få ställa ut blomlådor i syftet att minska hastigheten på din gata sommartid.

För att ansöka ska du vara boende efter gatan samt att gatan ska ha utfarter och kommunen ska vara väghållare. Du ansvarar och bekostar själv blomlådorna.

Du hittar mer information i dokumentet Information om blomlådor till den som söker här nedan.

Ansökningsblanketten lämnas in på Samhällbyggnadsförvaltningen.

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-155 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: