Enskild belysningsanläggning

 

Du kan få bidrag till att sätta upp en egen gårdsbelysning. Följande kriterier skall dock vara uppfyllda:

  1. Om avståndet mellan gårdsbyggnaden och närmast allmänt befaren väg är ca 50 meter, skall belysningen uppsättas intill vägen.
  2. Om gårdsbyggnaden ligger mer än 50 meter från närmast allmänt befaren väg, får belysningsenheten uppsättas närmare huset, dock ej längre än 50 meter från vägen.
  3. Den elektriska anslutningen sker till fastighetens egen mätaranläggning.

OBS! Kommunen har inget ansvar för anläggningens framtida underhåll och reparationer.

Bidrag utgår med 75 % av styrkt anläggningskostnad, dock högst 6% av prisbasbeloppet, per uppsatt belysningsenhet.

2023 är ett prisbasbelopp 52 500 kr.

Ansökningsblankett hittar du här nedan.

 

Ansökan skickas till:

Arvidsjaur kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Erika Harr
933 81 Arvidsjaur

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut: