Parkering

Arvidsjaur har ett stort utbud av tillgängliga parkeringar. I centrum finns det ca 300 parkeringsplatser att välja bland.

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera så att du äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsaka fara. Genom att parkera i enlighet med parkeringsreglerna gör du det enklare för dig själv och andra. 

I trafikförordningen finns generella bestämmelser hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan en fordonsförare ska kunna dem ändå. 

  • Parkering framför infart till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras är ej tillåtet.
  • Parkering på trottoar är ej tillåtet (inte med något hjul)
  • Parkering ska ske i färdriktningen.
  • Parkering på gata får ske högst 24 timmar i följd om inget annat anges
  • Ett fordon får ej stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
  • Parkering i terräng (område som inte är gata) inom detaljplanelagt område får fordon ej stannas eller parkeras om inte annat angivits genom vägmärke. Förbudet omfattar ej tomt.

 

Alla offentliga parkeringar i centrum är avgiftsfria. 

 

Kommunen utför regelbundet utredningar av tillgängliga parkeringsplatser. Materialet från dessa inventeringar finns i menyn till höger.

Relaterade Dokument

Skriv ut: