Skoterkörning på gator och vägar

 

Enligt Trafikförordningen är det förbjudet att köra skoter längs kommunens gator och vägar. Kommunen har dock möjlighet att genom särskilt beslut medge viss avvikelse från detta och tillåta skoterkörning. Den avvikelse som kommunen, i detta fall, kan medge gäller enstaka gator och vägar, ej större områden.

Kommunen har fattat beslut om att årligen under tiden 1 december - 30 april tillåta körning med skoter på några av kommunens gator och vägar i Arvidsjaurs tätort. För att underlätta och styra upp skotertrafiken har även antalet skoterleder i tätorten utökats.

Följande gäller för skoterkörning på gator och vägar:

* Årligen under tiden 1 december - 30 april är det tillåtet att köra skoter på de gator och vägar/delar av gator och vägar som markerats på nedanstående karta.

* Tillåtelsen gäller alla dagar mellan kl. 06.00- 22.00 och gäller endast för kortast lämpliga sträcka mellan uppställningsplats och skoterled och omvänt.

* Skoter får ej föras med högre hastighet än 20 km/tim.

* Passagerare får ej tas med på skotern eller därtill kopplat fordon.

* Om oacceptabelt buller uppstår och trafiksäkerheten ej kan bibehållas kan miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av polis och skoterförening avbryta upplåtelsen.


 ____

Ärendet om att att upplåta gator och vägar för skoterkörning är från början initierat av kommunfullmäktige, polisen och Arvidsjaurs snöskoterförening. Beslutet om upplåtelse är taget av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Upplåtelsen genomfördes först på försök under ett antal säsonger. Beslut har därefter tagits om att upplåtelsen ska gälla årligen under perioden 1 december - 30 april.

  

 

 

Skriv ut: