Skoterled, vid foten av Akkanålke. Foto Kent Norberg.

Snöskoter

 Arvidsjaur har mycket att erbjuda för den som vill åka snöskoter på egen hand, i grupp via event eller guidade turer. I Arvidsjaurs kommun finns cirka 70 mil skoterleder. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller och var det finns förbudsområden (områden i kommunen där man ej får köra)

Under rubriken Bra att veta när du kör snöskoter hittar du information om vad som gäller för dej som skoterförare när du beger dej ut i skog och mark. Du hittar även information om skoterförbudsområden i Arvidsjaurs kommun, vilka leder som det är tillåtet att köra på samt information om vilka utpekade gator i samhället som du får köra på för att ta dej ut till närmaste skoterled.  

 

Tillstånd för skoterorienteringstävlingar

En tävling med motorfordon i terräng klassas som offentlig tillställning och kräver enligt ordningslagen tillstånd från polisen. För dessa tävlingar gäller även samrådsplikt. Vid ansökan om tillstånd hos polisen skickar de i sin tur ut till berörd sameby för samråd. Att samråd sker är till fördel för alla parter för att minska risken för konflikter intressena emellan. För mer information, kontakta Polisen (114 14).

Det krävs även en anmälan om samråd enligt Miljöbalken. För mer information, kontakta Länsstyrelsen (010-225 50 00 vxl), e-post: norrbotten@lansstyrelsen.se.

 

Information om snöskoterkörning på vatten

Du som ska bedriva en verksamhet är enligt lag skyldig att skaffa den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Körning i grunda vatten kan skada växt- och djurliv. Kontakta därför alltid Länsstyrelsen i god tid innan planerad träning eller tävling. Inför tävlingar kan du även behöva kontakta polisen eller kommunen, se länk nedan.

För mer information, kontakta Länsstyrelsen (010-225 50 00 vxl), e-post: norrbotten@lansstyrelsen.se.

 

 

 

 

Skriv ut: