Tidigare underlag

Kommunen reviderade under perioden 2019-2020 översikts- och tillväxtplanen. Under "relaterade dokument" längst ner på sidan finns diverse underlag från arbetet.

Gällande översikts- och tillväxtplan finns tillgänglig via www.arvidsjaur.se/oversiktsplan 

Den tidigare översikts- och tillväxtplanen finns tillgänglig via www.arvidsjaur.se/OP2015

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan. 

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Camilla Grahn

Sekreterare och Trafikhandläggare miljö- och bygg

Telefon: 0960-155 64
Mobil: 073-065 68 89
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: