Riktlinjer för bostadsförsörjning

Varje kommun ska enligt lag anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Dokumentet innehåller en beskrivning av utgångspunkterna för arbetet, en beskrivning av förutsättningarna inom kommunen samt slutsatser utifrån detta. Dokumentet innehåller även en prognos om det framtida behovet av bostäder samt en skattning om hur olika framtidsplaner i kommunen kan påverka behovet. Under avsnittet ”Åtgärder, mål och uppföljning” presenteras sedan förslag till åtgärder för en fungerande bostadsmarknad.

Riktlinjerna för bostadsförsörjnining är antagna av kommunfullmäktige 2021-02-23. 

Skriv ut: