Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid

Fullmäktige har beslutat att kommunens översikts- och tillväxtplan ska uppdateras. Under april till juni har Samhällsbyggnadsförvaltningen haft dialog med ett flertal aktörer samt samlat in synpunkter via kommunens hemsida. Nu pågår arbetet med att sammanställa ett förslag till plan. Förhoppningen är sedan att ha ett färdigt förslag att gå ut på samråd med under senhösten 2019. Kommunen kommer då att annonsera om möjligheten att komma med synpunkter om förslaget. Efter samrådet kommer planförslaget att revideras för att sedan åter kunna göras tillgängligt under en utställningstid under 2020 så att alla intresserade åter kan tycka till om förslaget. Förhoppningen är att planen ska kunna antas under slutet av 2020.

På denna sida kan du som är intresserad följa kommunens arbete. Om du lämnar din e-postadress via formuläret längst ner på sidan kan du också få uppdateringar via epost om samråd, utställning och antagande.

Under "relaterade dokument" längst ner på sidan finns minnesanteckningar från genomförd dialog under april-juni upplagda samt de underlag som togs fram inför beslutet om att påbörja revideringen.

Om du vill ta del av kommunens nu gällande översiktsplan finns den att läsa på sidan www.arvidsjaur.se/gallandeoversiktsplan.

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Vill du få uppdateringar under processen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: