Nu ritar vi om kartan för Arvidsjaurs framtid

Fullmäktige har beslutat att kommunens översikts- och tillväxtplan ska uppdateras. Just nu samlar vi in synpunkter och idéer inför arbetet. När ett förslag till översikts- och tillväxtplan finns färdigt kommer förslaget att gå ut på samråd och utställning så att alla intresserade kan tycka till om förslaget. Förhoppningen är att planen ska kunna antas under slutet av 2020.

På denna sida kan du som är intresserad följa kommunens arbete. Om du lämnar din e-postadress via formuläret längst ner på sidan kan du också få uppdateringar via epost om samråd, utställning och antagande.

Har du idéer för kommunens framtida utveckling? Via formuläret nedan kan du lämna dina idéer. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter!  

 • Hur gör vi Arvidsjaur mer attraktivt?
 • Vad är viktigast för att trivas i Arvidsjaur?
 • Var är det attraktivt att bo? Flerbostadshus? Villor?
 • Var finns lämplig mark för nya industriområden?
 • Vilka lekparker, parker och friluftsområden är särskilt viktiga?
 • Hur kan kommunen förbättra servicen till medborgare, föreningsliv och näringsliv?
 • Hur utvecklar vi landsbygden?
 • Hur stärker vi besöksnäringen?
 • Hur stärker vi testnäringen?
 • Hur stärker vi centrumhandeln?
 • Hur skapar vi förutsättningar för rennäringen att utvecklas?
 • Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet att utvecklas? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?
 • Vad är viktigt för att unga ska välja Arvidsjaur?
 • Hur gör vi Arvidsjaur mer attraktivt för äldre?
 • Hur kan kommunikationerna förbättras? Vägar? Kollektivtrafik? Gång- och cykelvägar? Flyg?
 • Hur skapar vi möjligheter för en rikare fritid?
 • Hur blir olika människor delaktiga/integrerade i Arvidsjaur? Vad behöver utvecklas kring det?
 • Vilka naturområden är viktiga rekreations- och utflyktsområden?
 • Hur är förutsättningarna för barn/ungdomar att gå och cykla till skolan?
 • Hur gör vi det enkelt för människor att göra hållbara val?
 • Hur skapar vi miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet?
 • Fler förslag till områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge?

Om du vill ta del av kommunens nu gällande översiktsplan finns den att läsa på sidan www.arvidsjaur.se/gallandeoversiktsplan.

Lämna dina idéer här!

 
Här kan du skriva dina idéer
 
Namn är frivilligt och behandlas enligt Dataskyddsförordningen

Vill du få uppdateringar under processen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: