Översikts och tillväxtplan

Kommunens planarbete

Kommunen styr hur mark- och vattenområden får användas genom den fysiska planeringen. Det finns olika typer av planer, så som översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Om du tänker köpa en fastighet eller vill bygga något, är det bra att i ett tidigt skede ta reda på vilken plan som gäller för just det området och vad den planen innefattar. Kan du exempelvis verkligen bygga det som du tänkt dig inom den gällande detaljplanen för fastigheten eller krävs det en ändring i detaljplanen? Om du inte vet, kan vi hjälpa dig ta reda på det! 

Översiktsplanen

Översiktsplanen är kommunens övergripande plan för hur mark- och vattenområden ska användas. Planen omfattar hela kommunens yta och visar även hur den byggda miljön kan utvecklas och bevaras. Kommunstyrelsen ansvarar för framtagandet av översiktsplanen.

Läs mer om översiktsplanen

Detaljplaner

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen. De flesta tätare bebyggda områdena i kommunen har en detaljplan. Den innehåller bindande regler för hur marken får användas och bebyggas och innebär rättigheter och skyldigheter för både kommunen och enskilda. Plan- och markkontoret på samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram detaljplaner.

Läs mer om detaljplaner

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är liksom detaljplaner juridiskt bindande, men inte lika omfattande. Områdesbestämmelser används ofta i bevarandesyfte, för att till exempel skydda en byggnad eller ett område. För närvarande finns inga gällande områdesbestämmelse i kommunen.

 

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

William Båtmästar

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-165 31
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: