Naturpassager

Naturpassage? Vad är en naturpassage? Det är kommunala markbitar som ligger mellan privatägda fastigheter, se exempel i kartan. De är till för att möjliggöra lek i naturmiljöer kring bostaden och för att alla ska kunna ta sig till motionsspår/skidspår/skoterspår. De är även passager för djur mellan olika grönområden och för att möjliggöra rörelse mellan olika områden i samhället.

Hjälp oss att se till att dessa ytor är tillgängliga och fria från fordon, bebyggelse och andra privata ägodelar som inte hör hemma på kommunens mark. 

Osäker på var naturpassager finns? Eller om du kanske är granne med en? Titta i vår karta interaktiva markanvändningskarta på www.arvidsjaur.se/oversiksplan, skrolla ner och följ användarinstruktionerna för att se fastighetsindelningen i samhället och var det finns ”luckor” mellan privata fastigheter.

Kommunen har även skyltat upp några av naturpassagerna som leder till motionsspår/skidspår/skoterspår för att de ska vara lättare att hitta.

Ha en trevlig naturvistelse!

 

 

Skriv ut: