Lekparker

 

I Arvidsjaur kommun finns det 18 lekplatser som kommunen ansvarar för. Tio av dessa är allmänna lekplatser (1-10). Resterande finns på förskolor/skolor (11-18) och på Camp Gielas (19).

I Arvidsjaur tätort ser det ut enligt nedan: