Tobak och rökning

 

Tobakförsäljning

Du som vill sälja tobak måste anmäla detta till kommunen. Anmälan ska skickas in minst två veckor innan du börjat sälja tobak. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Tobak får inte säljas till personer som är under 18 år.

På flera platser i samhället råder rökförbud. I vissa lokaler finns krav på rökfria områden.

Här är det förbud mot att röka

  • Restauranger och andra serveringsställen utom utomhus och i särskilda rökrum (med separat ventilation)
  • Skolområden
  • Lokaler för hälso- och sjukvård
  • Lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • Kollektiva färdmedel, biljetthallar, väntsalar osv

 

Lokaler med krav på rökfria områden
  • Lokaler för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
  • Andra lokaler dit allmänheten har tillträde
  • Hotell med mer än ett visst antal rum

 

E-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin

Sedan den 1 juli 2017 ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Anmälan ska lämnas in 14 dagar innan försäljningsstart. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till personer som är under 18 år.

 

Om du vill läsa mer

Längre ner hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) i sin helhet.

Skriv ut: